Scharrelruimte
Kansen
Mienskip
Co-creatie
Dirk Postma

Dirk Postma


blog

Pendel je komende zaterdag ook mee tussen de PRIDE en de internationale campagne voor bestaanszekerheid in Leeuwarden?

21 mei, 2018 / Uncategorized

Zaterdag 26 mei is niet alleen de dag van de PRIDE in Leeuwarden. Het is ook de dag waarop de bus van het European Minimum Income Network een bezoek aan Leeuwarden brengt om samen met belangstellenden te zoeken naar mogelijkheden om de bestaanszekerheid van mensen die op of rond het minimum leven te verbeteren. Gelukkig vallen deze evenementen goed te combineren: heen en weer pendelend tussen Wijkcentrum Schieringen en de binnenstad ervaren deelnemers het beste van twee werelden!Lees verder
Dirk Postma

Dirk Postma


blog

Promotiebeurs voor onderzoek naar de politieke dimensie van sociaal werk

3 mei, 2018 / Uncategorized

Eind april kregen twee NHL Stenden-docenten van onderzoeksfonds NWO in Den Haag de prestigieuze ‘promotiebeurs voor leraren’ uitgereikt. Een van de gehonoreerde onderzoeksvoorstellen is geschreven door Social Work-docent Jeannette Hartman, die zich in haar promotieonderzoek gaat richten op de politieke dimensie van sociaal werk.Lees verder
Dirk Postma

Dirk Postma


blog

Taboe’s doorbreken bij Jimmy’s

2 mei, 2018 / Uncategorized

Langs omwegen kwam kenniskringonderzoeker Lisa Verhagen terecht bij een gespreksavond over drugs in jongerencentrum Jimmy's. Deze avond bleek georganiseerd te zijn door Paulien Stuut, een jongere die haar eigen ervaringsdeskundigheid inzet om taboe's onder jongeren bespreekbaar te maken. Wat drijf haar?Lees verder
Dirk Postma

Dirk Postma


blog

Iedereen is welkom bij eetcafé met gesloten portemonnee

25 maart, 2018 / Uncategorized

In deze eerste reportage van een artikelenreeks over nieuwe burgerinitiatieven schrijft kenniskringonderzoeker Lisa Verhagen over haar bezoek aan Free Café Groningen. Vrijwilligers verzorgen hier gratis maaltijden die zij bereiden met gevonden ingrediënten. Wat bezielt deze initiatiefnemers en wat brengen zij teweeg?Lees verder
Riemie Van Dijk

Riemie Van Dijk


aanmeldingen

ambassadeurs

inspiratie

politieke belangstelling

nieuws

Dream Machine zingt rond in de stad

24 januari, 2018 / Co-creatie

Als je een steentje in het water gooit, ontstaan er steeds grotere kringen in het water.
Zo gaat het de laatste tijd ook met de Dream Machine De verhalen over de Dream
Machine zingen rond in de stad en hebben een steeds groter bereikLees verder
Riemie Van Dijk

Riemie Van Dijk


betekenis van erbij horen

betekenis van werk

chronisch depressief

iets betekenen voor een ander

je verhaal doen

leven is zwaar

slikken van medicijnen

blog

Je verhaal kunnen doen is het beste medicijn

24 januari, 2018 / Co-creatie

“Neem medicijnen als je depressief bent. Daar wordt je rustiger van” lijkt de norm in GGZ land. Misschien zelfs de algemene norm als je (serieus waar!) bovenstaande advertentie aantreft op het prikbord van een supermarkt in Leeuwarden. Henk is een andere mening toegedaan. Hij deelde zijn verhaal met ons Dream Machine team.Lees verder
Riemie Van Dijk

Riemie Van Dijk


alledaagse levenservaring

Dream machine

stevig in je schoenen staan

trainingsacteurs

nieuws

Echt de moeite waard!

17 december, 2017 / Co-creatie

Oefenen met trainingsacteurs is ècht de moeite waard, was de conclusie van de tweede lichting onderzoekers Dream Machine. Je krijgt een idee van wat je al in huis hebt, wat werkt in communicatie (en wat niet) en wat je te wachten staatLees verder
Patrick Van Beijeren

Patrick Van Beijeren


maatjesproject

onderzoek

statushouders

succesfactoren

artikel

WELLZO en Statushouders; waarom het maatjesproject werkt en wat er nog beter kan

6 december, 2017 / Mienskip

Betrokkenheid, Trainingen, Gedeelde interesses.

Uit onderzoek van de Kenniskring komen deze, en andere, succesfactoren naar voren waaraan het succes van het maatjesproject met Statushouders bij WELLZO toe te schrijven is. Een paar weken geleden is dit onderzoek gepresenteerd aan de vrijwilligers van het project en aan Jelle Lammers van WELLZO. In dit artikel is te lezen wat we hebben onderzocht, waarom we dat hebben gedaan en wat, volgens ons, nog verbeterpunten zijn.Lees verder
Riemie Van Dijk

Riemie Van Dijk


doel

Dream machine

inwoners duidelijk maken

kort en simpel

stripverhaal

vragen en gevraagde tijdsinvestering

nieuws

Dream Machine Keep it short and simple (KISS)

19 november, 2017 / Co-creatie

“Hebben we een korte en simpele beschrijving van ons onderzoek Dream Machine? Een verhaal dat we kunnen gebruiken om inwoners duidelijk te maken wat het doel van het onderzoek is, welke vragen we gaan stellen en hoeveel tijd we van hen vragen?”Lees verder
Riemie Van Dijk

Riemie Van Dijk


Dream machine

dromen ophalen

dromen waar maken

mijlpaal

onderzoeksteam

nieuws

Mijlpaal: eerste gesprek

12 november, 2017 / Co-creatie

Onderzoeksteam Dream Machine op weg naar de volgende mijlpaal.Lees verder
Riemie Van Dijk

Riemie Van Dijk


Dream machine

dromen ophalen

dromen waarmaken

onderzoeksteam

werkplaatsen sociaal domein

nieuws

Enthousiaste reacties tijdens workshop

9 november, 2017 / Co-creatie

Woensdag 8 november 2017 was er een congres van de werkplaatsen Sociaal Domein. Het thema van het congres was samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving. De Werkplaats Welzijn Nieuwe Stijl uit Leeuwarden deelde haar kennis over Community Mapping en Dream Machine.Lees verder
Riemie Van Dijk

Riemie Van Dijk


beroep zorg en ondersteuning

Dream machine

hamvragen onderzoek

onderzoek

trainingsacteurs

artikel

Aan de slag met trainingsacteurs

12 oktober, 2017 / Co-creatie

Binnenkort gaan vrijwilligers en studenten verhalen verzamelen bij mensen die een beroep doen op zorg en ondersteuning. Wat zijn hun dromen over een goed en zinvol leven? In hoeverre helpen de geboden hulp en ondersteuning om die dromen waar te maken?
Op de derde trainingsbijeenkomst van de Dream Machine zijn we aan de slag gegaan met trainingsacteurs. Benieuwd naar de verhalen die dit opleverde?Lees verder
Riemie Van Dijk

Riemie Van Dijk


Dream machine

goede vragen stellen

ingrediënten van een verhaal

narratieve prikkelvraag

storytelling

verhalen verzamelen

artikel

Verzamelen van verhalen

8 oktober, 2017 / Co-creatie

Binnenkort gaan vrijwilligers en studenten verhalen verzamelen bij mensen die een beroep doen op zorg en ondersteuning. Wat zijn hun dromen over een goed en zinvol leven? In hoeverre helpen de geboden hulp en ondersteuning om die dromen waar te maken?Lees verder
Riemie Van Dijk

Riemie Van Dijk


Dream machine

dromen

levenskunst

zelfregie

nieuws

Werken vanuit zelfregie, wat houdt het in en hoe pak ik het aan?

1 oktober, 2017 / Co-creatie

Hoe zorg je dat mensen die een beroep doen op zorg en ondersteuning hun dromen over een goed en zinvol leven waar kunnen maken? Over levenskunst en de missie van Dream Machine.Lees verder
Dirk Postma

Dirk Postma


blog

Voedselbank zoekt naar wederkerigheid

23 september, 2017 / Uncategorized

Afgelopen vrijdag bezochten we met twaalf SPH- en MWD-studenten de Voedselbank in Leeuwarden. Bestuurslid Ingrid Limburg vertelde ons over de vragen waar zij als vrijwilligersorganisatie mee worstelen: hoe helpen we bewoners in een armoedesituatie om hun schaamte te overwinnen en stappen te zetten in de richting van zelfredzaamheid?Lees verder
Dirk Postma

Dirk Postma


blog

Trots op je vak: met peer groups werken aan armoedepreventie

23 september, 2017 / Uncategorized

Na eerdere publicaties in dagbladen en andere media nu ook een artikel over ons ‘armoede-onderzoek' in Trots op je vak, het magazine van Divosa over vakmanschap bij werk, inkomen, participatie en zorg. Met een hoofdrol voor onze helden van de sportgroep uit Nijlân!Lees verder
Riemie Van Dijk

Riemie Van Dijk


blog

It giet oan!

16 juli, 2017 / Co-creatie

Dream machine, het ideaal van Daniel Giltay Veth en Dirk Postma om inwoners die een beroep doen op zorg en ondersteuning weer te laten dromen over hoe zij het leven in zouden willen richten, staat in de steigers. Het fundament ligt er. Er is een kerngroep die de strategische lijnen gaat uit zetten, de werving van en vrijwillige onderzoekers is gestart en een training voor onderzoekers is in de maak.Lees verder
Marja Nijboer

Marja Nijboer


onderzoek

verward

blog

In contact komen met personen met onbegrepen gedrag

14 juli, 2017 / Scharrelruimte

Drie studenten van de SPH-opleiding van Stenden hebben een onderzoek gedaan naar de aanpak van personen met onbegrepen gedrag. Daarnaast hebben zij een instrument ontwikkeld waarmee de omgeving gemakkelijker in contact kan komen met deze doelgroep.Lees verder
Riemie Van Dijk

Riemie Van Dijk


blog

De kunst van transformeren

24 juni, 2017 / Sociaal labs

Tijdens de Lab. 4 bijeenkomst van 7 juni maakten we kennis met Big Move (Bewegen In Gedrag). Big Move in een notendop:Lees verder
Riemie Van Dijk

Riemie Van Dijk


blog

Anders kijken, anders denken, anders doen!

19 juni, 2017 / Uncategorized

Sturen op integraal werken is méér dan sturen op 1 gezin 1 plan. In onze visie is het óók sturen op gelijkwaardige relaties, eigenaarschap en co-creatie van inwoners. En dat in het speelveld vóórdat er sprake is van problemen. Anders kijken, anders denken, anders doen, was de kern van ons pleidooi in Driebergen.Lees verder
Dirk Postma

Dirk Postma


blog

Je ziet het pas als je het door hebt

27 mei, 2017 / Uncategorized

Met wijkteamleider Saida Youssef spraken we over de toegevoegde waarde van community mapping voor de transformatie in het sociale domein, om te beginnen in de wijk Bilgaard. Riemie van Dijk doet verslag van het gesprek.Lees verder
Riemie Van Dijk

Riemie Van Dijk


zelfregie

case

Wat werkt in praktijken van zelfregie?

24 mei, 2017 / Sociaal labs

Tijdens de lab 4 bijeenkomst op 10 mei deelden Janke Leegsma en Chris Jongema kennis over wat werkt in zelfregiepraktijken.Lees verder
Dirk Postma

Dirk Postma


blog

Studenten voegen in bij Friese Dorpentop

14 maart, 2017 / Uncategorized

'De Friese Dorpentop gaat een nieuwe fase in', zo viel gisteren te lezen in de Leeuwarder Courant: 'Studenten nemen deel, er komt een symposium aan en een minitop op Schiermonnikoog.' Uit de eerste analyse van de gegevens die studenten eerder op de Dorpentop verzamelden blijkt dat dorpsbewoners zich vooral zorgen maken over de voorzieningen in hun dorp. Tegelijkertijd zien deelnemende bewoners kansen om zelf een bijdrage te leveren aan de zorg, sport, recreatie en leefbaarheid in hun dorp.Lees verder
Dirk Postma

Dirk Postma


blog

Maak ruimte voor bewoners die armoede aanpakken!

13 maart, 2017 / Uncategorized

We hebben de dag zelf als een roller coaster beleefd, maar zijn erg tevreden over 'de armoedeconferentie' op de NHL. Zoveel mensen die naar eigen inzicht een bijdrage hebben geleverd: bewoners, professionals, ambtenaren, politici, onderzoekers en studenten. Veel dank voor jullie bijdrage aan deze bijzondere dag!Lees verder
Marja Nijboer

Marja Nijboer


mantelzorgers

ondersteuning

nieuws

Een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers in de Zuidwesthoek van Leeuwarden

15 februari, 2017 / Kansen

Lieke van der Laan en Nicole Boersen, twee studenten Hbo-V deden onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers in de Zuidwesthoek van Leeuwarden. Benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek? Lees hieronder meer.Lees verder
Dirk Postma

Dirk Postma


succesfactoren

blog

Succesfactoren van burgerinitiatieven en de ondersteuning daarvan

24 januari, 2017 / Co-creatie

Studenten van Stenden Hogeschool maakten een filmpje over de succesfactoren van burgerinitiatieven. Daarbij hebben zij zich laten inspireren door Dorpsbelang Reduzum, waar maar liefst 9 op de 10 inwoners van Reduzum bij aangesloten is. Andere studenten tonen in een filmpje het verhaal van een burgerinitiatief dat dreigt te ontsporen. Daarnaast hebben de deelnemers aan Lab IV een inventarisatie gemaakt van de voorwaarden die zij van waarde vinden bij de ondersteuning van bewonersinitiatieven.Lees verder
Dirk Postma

Dirk Postma


armoede

conferentie

blog

Middagconferentie Samen doen wat nodig is om armoede te bestrijden

24 januari, 2017 / Kansen

Burgers, professionals, beleidsmakers, onderzoekers en bestuurders... armoede is een vraagstuk dat ons allen aangaat. Ieder kan op zijn of haar eigen manier bijdragen aan een gezamenlijke, effectieve aanpak van armoedevraagstukken in eigen omgeving. Hierbij nodigen we u alsbetrokkene dan ook graag uit om u aan te melden als deelnemer voor de middagconferentie Samen doen wat nodig is om armoede te bestrijden op donderdagmiddag 9 februari op NHL Hogeschool in Leeuwarden.Lees verder
Marja Nijboer

Marja Nijboer


dagbesteding

dak- en thuislozen

maatschappelijke opvang

blog

Meedoen en er toe doen, dat willen we toch allemaal?

30 november, 2016 / Scharrelruimte

In opdracht van Zienn Opvang en Ondersteuning doet Lab III; Werken aan scharrelruimte onderzoek naar arbeidsmatige activering voor gebruikers van de maatschappelijke opvang van Zienn (voornamelijk dak- en thuislozen). Hiervoor heeft de Kenniskring onder andere participerende observaties uitgevoerd.Lees verder
Marja Nijboer

Marja Nijboer


bewegen

community mapping

gezondheid

outreachend werken

blog

Wat zijn de behoeften van bewoners van de wijken Nijlan en Huizum-West op het gebied van sport/bewegen en gezondheid?

30 november, 2016 / Kansen

Vier studenten van de opleidingen Verpleegkunde, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Culturele Maatschappelijke Vorming zijn in het kader van de minor Welzijn Nieuwe Stijl bezig met een onderzoek naar de behoeften van bewoners van de wijken Nijlan en Huizum-West op het gebied van sport/bewegen en gezondheid. Daarnaast zijn zij via de methode Community mapping bezig om de formele en informele activiteiten op deze gebieden in kaart te brengen in de twee wijken.Lees verder
Marja Nijboer

Marja Nijboer


blog

Beeldend resultaat van focusgroep deelnemers arbeidsmatige activering en stakeholders

29 november, 2016 / Scharrelruimte


Lees verder
1 2 3 5