Scharrelruimte
Kansen
Mienskip
Co-creatie
Dirk Postma

Dirk Postma

Mijn naam is Dirk Postma. Als kersverse lector Welzijn Nieuwe Stijl aan NHL en Stenden Hogeschool verheug ik me er op in de stad te mogen werken waar ik in 1990 als zeventienjarige pabostudent mijn loopbaan in het hoger onderwijs begon. In de vijfentwintig jaar die er tussen liggen heb ik het Noorden ingeruild voor de Randstad en daar mijn focus verlegd van lesgeven aan basisschoolkinderen naar onderzoek. Inhoudelijk is mijn belangstelling verschoven van het schoolse leren naar het leren buiten de school: de sociale leerprocessen die actieve bewoners in de civil society vormgeven. Als onderzoeker, redacteur, docent, stichtingsbestuurder, actieve wijkbewoner, koorzanger en ‘stadsboer’ ben ik al geruime tijd actief in het lokale sociale domein, tot nu toe vooral in Amsterdam en Utrecht. Vanaf februari 2016 ben ik weer actief in de Friese mienskippen. Vanuit een breed samengestelde kenniskring ga ik aan de slag met praktijkgericht ontwerponderzoek en innovaties in het sociale domein. De kenniskring is een gezamenlijk initiatief van NHL en Stenden Hogeschool, Friesland College, de gemeente Leeuwarden, de gemeentelijke Adviesraad voor het Sociaal Domein, Coöperatie Amaryllis, Wellzo en Zienn. Bij de projecten die we vanuit deze kenniskring ontwikkelen willen we de bewonersinitiatieven in het Friese domein van zorg en welzijn onderzoeken, zoveel mogelijk met, voor en door de burgers zelf. Laat dat nu het vertrekpunt zijn van Welzijn Neuwe Stijl!

Andere berichten van Dirk Postma:

1 2