Scharrelruimte
Kansen
Mienskip
Co-creatie
Marja Nijboer Marja Nijboer

mantelzorgers

ondersteuning

nieuws:

Een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers in de Zuidwesthoek van Leeuwarden

15 februari, 2017 / Kansen

Wij zijn Lieke van der Laan en Nicole Boersen. We studeren verpleegkunde aan de NHL en zitten momenteel in het derde leerjaar. Via onze minor Welzijn Nieuwe Stijl zijn wij terecht gekomen bij de Kenniskring Welzijn Nieuwe Stijl bij lab 2: werken aan kansen. In september zijn wij, naar aanleiding van een vraag van de gemeente, begonnen met een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers in de zuidwesthoek van Leeuwarden (in de wijken Nijlân, Huizem, Aldlân en de dorpen Goutum en Wirdum). Door de transformatie en de transities die plaatsvinden binnen de zorg, komt er steeds meer op de schouders van de mantelzorger terecht. Dit kan, zeker in combinatie met werk en gezin, erg zwaar worden. Mantelzorgers kunnen overbelast raken. Het is sinds januari 2015 de taak van de gemeente om de mantelzorgers te ondersteunen. Hiervoor is het wel belangrijk dat zij weten wat de mantelzorgers nodig hebben om niet overbelast te raken. Daarom hebben wij onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers.
Mantelzorg is alle hulp die wordt gegeven binnen de sociale omgeving. Dit kan een partner, vader, moeder, vriend of familielid zijn. Wanneer er meer dan 8 uur per week tenminste 3 maanden lang wordt gezorgd, wordt die persoon mantelzorger genoemd.

Resultaten

Bijna de helft van de mantelzorgers die wij gesproken hebben, zorgt voor zijn of haar vader en/of moeder. Ongeveer een kwart zorgt voor zijn of haar partner. Ongeveer de helft van de zorgvragers van deze mantelzorgers krijgt daarnaast ook professionele zorg. Dit verschilt van thuiszorg tot een woonvorm zoals een verzorgingstehuis. Tweederde van de mantelzorgers vindt het verlenen van de zorg zwaar. Bijna de helft van de mantelzorgers geeft aan overbelast te zijn. 40% van de mantelzorgers heeft behoefte aan extra ondersteuning. Hierbij geven zij aan behoefte te hebben aan iemand die een deel van de mantelzorg overneemt, zodat zij voor een deel ontlast worden en bijvoorbeeld kunnen gaan werken of ontspannen. Een aantal mantelzorgers gaven aan dat zij deze ondersteuning alleen van een professional willen, anderen vinden een vrijwilliger ook goed. Daarnaast is er ook behoefte aan emotionele ondersteuning, meer nazorg na een operatie of behandeling in het ziekenhuis en huishoudelijke hulp.

Vanuit de gemeente wordt er al veel gedaan om de mantelzorgers te ondersteunen. Zo zijn er verschillende mogelijkheden voor het overnemen van een deel van de zorg van de mantelzorger. Het is dus meer het probleem dat de mantelzorgers die hulp niet weten te vinden of zo lang mogelijk uitstellen omdat ze het zo lang mogelijk zelf willen blijven doen.

Het is dus belangrijk dat er meer naamsbekendheid wordt gecreëerd voor organisaties die mantelzorgers kunnen ondersteunen. Naar aanleiding van dit onderzoek kan er vervolgonderzoek worden gedaan naar hoe het huidige beleid van de gemeente Leeuwarden aansluit bij de behoeften van de mantelzorgers en wat hier in kan veranderen om het beter te laten aansluiten. Ook kan er gekeken worden naar hoe de behoefte naar overname van de zorg het beste kan worden ingevuld. Moet dit alleen worden gedaan door vrijwilligers of is het in sommige gevallen ook mogelijk dat dit wordt gedaan door een professional?Reageer op dit artikel

Laat als eerste een reactie achter.

Abonneren op
avatar
wpDiscuz