Scharrelruimte
Kansen
Mienskip
Co-creatie
Marja Nijboer Marja Nijboer

onderzoek

verward

blog:

In contact komen met personen met onbegrepen gedrag

14 juli, 2017 / Scharrelruimte

Wij zijn Ilse Mous, Nathalie Haze en Lotte Vries. Wij studeren Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Stenden Hogeschool en hebben in ons derde studiejaar, in opdracht van de Kenniskring Welzijn Nieuwe Stijl, onderzoek gedaan naar het verbeteren van de ondersteuning aan personen met onbegrepen gedrag (beter bekend als ‘verwarde mensen’). Dit zijn mensen die de grip op hun leven eenmalig of chronisch (dreigen te) verliezen, waardoor zij zichzelf of anderen schade kunnen toebrengen. (Aanjaagteam verwarde personen, 2016).

Tijdens ons vooronderzoek interviewden wij een vrouw van 22 die keer op keer zonder resultaat probeerde te zorgen dat haar psychotische vader  de hulp kreeg die hij nodig had. Terwijl GGZ-instellingen haar vertelden dat zijn situatie niet urgent genoeg was voor een opname, stak hij zijn huis in brand. Voorbeelden zoals deze situatie, van escalaties rondom personen met onbegrepen gedrag, duiken de laatste tijd veel op in de media. Er lijkt veel verontrusting te zijn om deze groep mensen. Wij waren benieuwd hoe escalaties zoals deze kunnen worden voorkomen en hoe deze mensen beter ondersteund kunnen worden.

In de eerste fase van ons onderzoek hebben wij aan de hand van literatuuronderzoek en interviews getracht in kaart te brengen hoe personen met onbegrepen gedrag de ondersteuning ervaren hebben die hen werd aangeboden.  We hebben mensen geïnterviewd die persoonlijk te maken hebben gehad met onbegrepen gedrag, zoals psychosen, verslavingen of dissociaties. Vervolgens hebben wij de antwoorden die wij tijdens de interviews kregen gekoppeld aan onze onderzoeksvragen en zo konden wij concluderen dat vooral opvalt dat de personen met onbegrepen gedrag vaak vonden dat de signalering en hulpverlening te laat plaatsvonden en dat de aangeboden hulp niet persoonlijk genoeg was.

Wij hebben de uitkomsten van de eerste fase van ons onderzoek meegenomen voor de tweede fase, waarin wij onderzochten hoe de omgeving beter kan omgaan met personen met onbegrepen gedrag.
Deze vraag kwam voort uit ons vermoeden dat er, voordat mensen eventueel worden opgenomen of op een andere manier worden behandeld, een groot deel van de ondersteuning aan personen met onbegrepen gedrag in de directe omgeving kan plaatsvinden. Wanneer mensen in de omgeving, zoals buren, familieleden of andere naasten het onbegrepen gedrag op tijd kunnen herkennen en begrijpen, kan er misschien eerder worden ingegrepen en hoeft het niet tot een escalatie te komen. Mensen in het informele netwerk van de personen met onbegrepen gedrag kunnen dan ook een luisterend oor bieden of ondersteunen bij het zoeken van hulp of andere zaken. Omdat mensen zo eerst ondersteund worden door mensen die hen persoonlijk kennen, denken wij dat de ondersteuning aan personen met onbegrepen gedrag op deze manier persoonlijker kan worden gemaakt. Ook kan zo deels worden voorkomen dat mensen zich niet gehoord voelen.

Een onderdeel van de tweede fase van ons onderzoek was het ontwikkelen van een muzisch product, oftewel een creatief hulpmiddel dat aansluit op de problematiek van onze doelgroep. Wij wilden een product ontwerpen dat ervoor kan zorgen dat de omgeving meer betrokken wordt bij personen met onbegrepen gedrag en dat het onbegrip in elk geval deels wordt weggenomen. Om tot een product te komen dat goed aansluit op onze doelgroep, namelijk buren, familieleden en andere naasten van personen met onbegrepen gedrag, hebben wij opnieuw mensen geïnterviewd. Deze keer ging het om mensen die iemand in hun omgeving hebben die onbegrepen gedrag vertoont. Uit deze interviews kwam naar voren dat mensen in de ondersteuning aan personen met onbegrepen gedrag tegen verschillende problemen aanlopen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om iemand te kwetsen of ze weten niet goed hoe ze iemand juist kunnen benaderen of wat ze moeten zeggen of kunnen doen. Aansluitend op deze informatie hebben wij advieskaarten ontworpen die deze mensen kunnen helpen bij de ondersteuning aan personen met onbegrepen gedrag. Het gaat om kaarten met adviezen, vragen, quotes, gedichten en informatie, bedoeld om de drempel te verlagen om tot een gesprek te komen en de kennis over verschillende vormen van onbegrepen gedrag te vergroten, om zo een deel van het onbegrip weg te nemen. Mensen kunnen de kaarten gebruiken door zelf te kijken welke informatie of adviezen relevant zijn voor de specifieke situatie en de kaarten te lezen alvorens op een persoon met onbegrepen gedrag af te stappen. Het hoofddoel van de kaarten is dat er eerder kan worden ingegrepen bij onbegrepen gedrag, zodat mensen op tijd hulp krijgen en escalaties worden voorkomen.Reageer op dit artikel

Laat als eerste een reactie achter.

Abonneren op
avatar
wpDiscuz