Scharrelruimte
Kansen
Mienskip
Co-creatie


Download

Handleiding Samen doen wat nodig is om armoede te bestrijden!


voedselbank

Bewoners, professionals, beleidsmakers, onderzoekers en bestuurders… armoede is een vraagstuk dat ons allen aangaat. Ieder kan op zijn of haar eigen manier bijdragen aan een gezamenlijke, effectieve aanpak van armoedevraagstukken in eigen omgeving. Dat hebben we op donderdag 15 februari gezien tijdens de slotconferentie ‘Samen doen wat nodig is om armoede te bestrijden’ op NHL Hogeschool in Leeuwarden. Inmiddels is de feedback van deelnemers aan deze conferentie verwerkt in een definitieve eindrapportage en handleiding.

 

Veel bewoners melden zich met financiële ondersteuningsvragen bij de sociale wijkteams. Wijkteammedewerkers ondersteunen deze bewoners door het bieden van integrale individuele ondersteuning, maar ook door het arrangeren van sociale leerprocessen in zogenaamde Communities of Practice. De activiteiten van deze communities lopen sterk uiteen; de ene bewonersgroep begint een kringloopwinkel, een andere groep start een wekelijkse gespreksavond. Binnen deze communities wordt ervaringsdeskundigheid al geruime tijd actief ingezet bij het oppakken van vraagstukken rondom armoede door bewoners zelf.

De eerste ervaringen met deze Communities of Practice zijn positief. Uit onderzoek is echter nog maar weinig bekend over de impact en werkzame bestanddelen. Coöperatie Amaryllis, gemeente Leeuwarden, de Cliëntenraad Werk en Inkomen en de Kenniskring Welzijn Nieuwe Stijl aan NHL en Stenden Hogeschool hebben daarom participatief evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de vraag:

Op welke wijze draagt de inzet van ervaringsdeskundigen door de Leeuwarder sociale wijkteams in Communities of Practice bij aan toekomstgericht handelingsperspectieven van bewoners in een armoedesituatie?

Inmiddels is de feedback van deelnemers aan de slotconferentie verwerkt in een definitieve eindrapportage en handleiding voor bewoners, professionals, ambtenaren, studenten en docenten in het hoger onderwijs. De handleiding kunt u downloaden door op het ikoontje links naast de titel boven dit artikel te klikken. De eindrapportage kunt u hier downloaden (door op ‘hier’ te klikken).Download

Eindrapportage Samen doen wat nodig is om armoede te bestrijden


IMG_2756

 

Bewoners, professionals, beleidsmakers, onderzoekers en bestuurders… armoede is een vraagstuk dat ons allen aangaat. Ieder kan op zijn of haar eigen manier bijdragen aan een gezamenlijke, effectieve aanpak van armoedevraagstukken in eigen omgeving. Dat hebben we op donderdag 15 februari gezien tijdens de slotconferentie ‘Samen doen wat nodig is om armoede te bestrijden’ op NHL Hogeschool in Leeuwarden. Inmiddels is de feedback van deelnemers aan deze conferentie verwerkt in een definitieve eindrapportage en handleiding.

Veel bewoners melden zich met financiële ondersteuningsvragen bij de sociale wijkteams. Wijkteammedewerkers ondersteunen deze bewoners door het bieden van integrale individuele ondersteuning, maar ook door het arrangeren van sociale leerprocessen in zogenaamde Communities of Practice. De activiteiten van deze communities lopen sterk uiteen; de ene bewonersgroep begint een kringloopwinkel, een andere groep start een wekelijkse gespreksavond. Binnen deze communities wordt ervaringsdeskundigheid al geruime tijd actief ingezet bij het oppakken van vraagstukken rondom armoede door bewoners zelf.

De eerste ervaringen met deze Communities of Practice zijn positief. Uit onderzoek is echter nog maar weinig bekend over de impact en werkzame bestanddelen. Coöperatie Amaryllis, gemeente Leeuwarden, de Cliëntenraad Werk en Inkomen en de Kenniskring Welzijn Nieuwe Stijl aan NHL en Stenden Hogeschool hebben daarom participatief evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de vraag:

Op welke wijze draagt de inzet van ervaringsdeskundigen door de Leeuwarder sociale wijkteams in Communities of Practice bij aan toekomstgericht handelingsperspectieven van bewoners in een armoedesituatie?

Inmiddels is de feedback van deelnemers aan de slotconferentie verwerkt in een definitieve eindrapportage en handleiding voor bewoners, professionals, ambtenaren, studenten en docenten in het hoger onderwijs. De eindrapportage kunt u downloaden door op het ikoontje links naast de titel boven dit artikel te klikken. De handleiding kunt u hier downloaden (door op ‘hier’ te klikken).

 

 Download

Kenniskringplan Welzijn Nieuwe Stijl 2016 – 2020