Scharrelruimte
Kansen
Mienskip
Co-creatie

Kenniskring

Met de Kenniskring Welzijn Nieuwe Stijl hebben NHL Hogeschool, Stenden University, ROC Friesland College, gemeente Leeuwarden, de gemeentelijke Adviesraad voor het Sociaal Domein, Coöperatie Amaryllis, Zienn en Wellzo een proeftuin voor burgers, sociaal werkers (in opleiding), docent-onderzoekers en beleidsadviseurs opgezet. Een sociaal lab van waaruit we interessante ontwikkelingen op het terrein van burgerparticipatie in het sociale domein actief stimuleren, volgen, onderzoeken en (mede) vormgeven. We experimenteren met nieuwe leefstijlen en vormen waarin burgers zich organiseren, met nieuwe werkwijzen en nieuwe vormen van beleidssturing, opleiden en onderzoeken.