Scharrelruimte
Kansen
Mienskip
Co-creatie
Marja Nijboer Marja Nijboer

dagbesteding

dak- en thuislozen

maatschappelijke opvang

blog:

Meedoen en er toe doen, dat willen we toch allemaal?

30 november, 2016 / Scharrelruimte

Lab III Werken aan scharrelruimte

In opdracht van Zienn Opvang en Ondersteuning doet Lab III; Werken aan scharrelruimte onderzoek naar arbeidsmatige activering voor gebruikers van de maatschappelijke opvang van Zienn (voornamelijk dak- en thuislozen). De Kenniskring van Lab III welke bestaat uit medewerkers van Zienn, gemeente Leeuwarden, docent-onderzoekers en studenten van Stenden, NHL Hogeschool en Friesland College hebben hiervoor een onderzoeksplan opgesteld. De Kenniskring wil eerst onderzoeken aan welke voorwaarden klussen op dagbestedingsplekken of in reguliere organisaties moeten voldoen volgens de deelnemers van deze plekken.

In oktober hebben de leden van de Kenniskring in het kader hiervan verschillende plekken voor dagbesteding bezocht waar gebruikers van de maatschappelijke opvang op dit moment participeren. We hebben op tien verschillende plekken meegelopen, geobserveerd en geparticipeerd. Zo hebben leden van de Kenniskring papier geprikt in de stad en hielpen anderen mee met het inpakken van tandpasta. Weer anderen maakten de ochtend mee op de Nachtopvang, waar ook dagbesteding plaatsvindt in de vorm van corvee. Tijdens het meewerken op deze plekken, konden we observeren en in gesprek gaan met deze mensen.

De participerende observaties leverden ons veel interessante en vooral relevante informatie op die we met elkaar hebben gedeeld zodat we tot een voorlopige lijst met voorwaarden konden komen waaraan klussen moeten voldoen volgens de deelnemers van deze dagbestedingsplekken. Deze voorlopige lijst hebben we vervolgens met een aantal gebruikers van de maatschappelijke opvang, welke ook deelnamen op een plek voor dagbesteding, besproken in een focusgroep. We hebben onze voorlopige lijst doorgesproken met de mensen waar het tenslotte om gaat om te toetsen of deze voorwaarden inderdaad kloppen en belangrijk zijn.

De deelnemers waren erg open over hun behoeften en de belangrijke voorwaarden op het gebied van dagbesteding, maar ook over het leven op straat en voor sommigen de worsteling met middelengebruik. Wat opviel was de goede moed, positiviteit en het doorvechten voor een goede toekomst.

De gebruikers van de maatschappelijke opvang hebben aangegeven het fijn en belangrijk te vinden om serieus genomen te worden. Ze wilden graag meewerken aan ons onderzoek, want voor hen is dagbesteding een belangrijk item. De deelnemers die we hebben gesproken, blijven betrokken bij ons onderzoek. We willen graag iets betekenen voor deze groep en de bevindingen van ons onderzoek verder brengen. Dit willen we in eerste instantie doen door een aanzet te geven en te experimenteren met meer en alternatieve werkmogelijkheden als basis voor het mee kunnen doen in deze maatschappij. Want meedoen en er toe doen, dat willen we toch allemaal??

Marike en Marja (docent-onderzoekers Friesland College en NHL Lab III)Reageer op dit artikel

Laat als eerste een reactie achter.

Abonneren op
avatar
wpDiscuz