Scharrelruimte
Kansen
Mienskip
Co-creatie
Dirk Postma

Dirk Postma


blog

Je ziet het pas als je het door hebt

27 mei, 2017 / Uncategorized

Met wijkteamleider Saida Youssef spraken we over de toegevoegde waarde van community mapping voor de transformatie in het sociale domein, om te beginnen in de wijk Bilgaard. Riemie van Dijk doet verslag van het gesprek.Lees verder
Riemie Van Dijk

Riemie Van Dijk


zelfregie

case

Wat werkt in praktijken van zelfregie?

24 mei, 2017 / Sociaal labs

Tijdens de lab 4 bijeenkomst op 10 mei deelden Janke Leegsma en Chris Jongema kennis over wat werkt in zelfregiepraktijken.Lees verder
Dirk Postma

Dirk Postma


blog

Studenten voegen in bij Friese Dorpentop

14 maart, 2017 / Uncategorized

'De Friese Dorpentop gaat een nieuwe fase in', zo viel gisteren te lezen in de Leeuwarder Courant: 'Studenten nemen deel, er komt een symposium aan en een minitop op Schiermonnikoog.' Uit de eerste analyse van de gegevens die studenten eerder op de Dorpentop verzamelden blijkt dat dorpsbewoners zich vooral zorgen maken over de voorzieningen in hun dorp. Tegelijkertijd zien deelnemende bewoners kansen om zelf een bijdrage te leveren aan de zorg, sport, recreatie en leefbaarheid in hun dorp.Lees verder
Dirk Postma

Dirk Postma


blog

Maak ruimte voor bewoners die armoede aanpakken!

13 maart, 2017 / Uncategorized

We hebben de dag zelf als een roller coaster beleefd, maar zijn erg tevreden over 'de armoedeconferentie' op de NHL. Zoveel mensen die naar eigen inzicht een bijdrage hebben geleverd: bewoners, professionals, ambtenaren, politici, onderzoekers en studenten. Veel dank voor jullie bijdrage aan deze bijzondere dag!Lees verder
Marja Nijboer

Marja Nijboer


mantelzorgers

ondersteuning

nieuws

Een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers in de Zuidwesthoek van Leeuwarden

15 februari, 2017 / Kansen

Lieke van der Laan en Nicole Boersen, twee studenten Hbo-V deden onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers in de Zuidwesthoek van Leeuwarden. Benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek? Lees hieronder meer.Lees verder
Dirk Postma

Dirk Postma


succesfactoren

blog

Succesfactoren van burgerinitiatieven en de ondersteuning daarvan

24 januari, 2017 / Co-creatie

Studenten van Stenden Hogeschool maakten een filmpje over de succesfactoren van burgerinitiatieven. Daarbij hebben zij zich laten inspireren door Dorpsbelang Reduzum, waar maar liefst 9 op de 10 inwoners van Reduzum bij aangesloten is. Andere studenten tonen in een filmpje het verhaal van een burgerinitiatief dat dreigt te ontsporen. Daarnaast hebben de deelnemers aan Lab IV een inventarisatie gemaakt van de voorwaarden die zij van waarde vinden bij de ondersteuning van bewonersinitiatieven.Lees verder
Dirk Postma

Dirk Postma


armoede

conferentie

blog

Middagconferentie Samen doen wat nodig is om armoede te bestrijden

24 januari, 2017 / Kansen

Burgers, professionals, beleidsmakers, onderzoekers en bestuurders... armoede is een vraagstuk dat ons allen aangaat. Ieder kan op zijn of haar eigen manier bijdragen aan een gezamenlijke, effectieve aanpak van armoedevraagstukken in eigen omgeving. Hierbij nodigen we u alsbetrokkene dan ook graag uit om u aan te melden als deelnemer voor de middagconferentie Samen doen wat nodig is om armoede te bestrijden op donderdagmiddag 9 februari op NHL Hogeschool in Leeuwarden.Lees verder
Marja Nijboer

Marja Nijboer


dagbesteding

dak- en thuislozen

maatschappelijke opvang

blog

Meedoen en er toe doen, dat willen we toch allemaal?

30 november, 2016 / Scharrelruimte

In opdracht van Zienn Opvang en Ondersteuning doet Lab III; Werken aan scharrelruimte onderzoek naar arbeidsmatige activering voor gebruikers van de maatschappelijke opvang van Zienn (voornamelijk dak- en thuislozen). Hiervoor heeft de Kenniskring onder andere participerende observaties uitgevoerd.Lees verder
Marja Nijboer

Marja Nijboer


bewegen

community mapping

gezondheid

outreachend werken

blog

Wat zijn de behoeften van bewoners van de wijken Nijlan en Huizum-West op het gebied van sport/bewegen en gezondheid?

30 november, 2016 / Kansen

Vier studenten van de opleidingen Verpleegkunde, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Culturele Maatschappelijke Vorming zijn in het kader van de minor Welzijn Nieuwe Stijl bezig met een onderzoek naar de behoeften van bewoners van de wijken Nijlan en Huizum-West op het gebied van sport/bewegen en gezondheid. Daarnaast zijn zij via de methode Community mapping bezig om de formele en informele activiteiten op deze gebieden in kaart te brengen in de twee wijken.Lees verder
Marja Nijboer

Marja Nijboer


blog

Beeldend resultaat van focusgroep deelnemers arbeidsmatige activering en stakeholders

29 november, 2016 / Scharrelruimte


Lees verder
1 2 3 4 5