Scharrelruimte
Kansen
Mienskip
Co-creatie

Sociaal Labs

De ruggengraat van de kenniskring wordt gevormd door de vier Sociaal Labs die vanuit herkenbare ontmoetingsplekken in de stad Leeuwarden concrete onderzoeksprojecten opzetten en uitvoeren. Elk lab-team is samengesteld uit tenminste een burger, een sociale professional en een docent-onderzoeker. Lab-medewerkers dagen medebewoners, collega’s en studenten uit om met nieuwe initiatieven te komen of bij hun activiteiten aan te haken.

De vier Sociaal Labs zijn:

I. Met bewoners werken aan mienskip

Focus: Het arrangeren, versterken, diverser en toegankelijker maken van
bewonersnetwerken

Docent-onderzoekers: Susanne Dieudonné (FC) en Ina Holtrop (Stenden)

Sociaal werkers: Marion Scalongne (Wellzo) en Astrid de Bue (Amaryllis)

Actieve bewoners: Acht actieve bewoners die kennis en ervaring rondom burgerinitiatieven
willen uitwisselen en nieuwe vormen willen uitproberen

Ambtenaren: Martine Diephuis, Lysbeth Wiersma en Jurjen van der Weg

Uitvalsbasis: Wellzo, Zuidvliet 620 – tevens hbo-leerbedrijf en mbo-praktijkroute

Open Lab: Elke dinsdagmiddag om 15 uur

 

II. Met bewoners werken aan kansen

Focus: Het aanspreken van de kracht van bewonersnetwerken bij de aanpak van vraagstukken

Docent-onderzoekers: Annelies Rietdijk (Stenden), Susanne Dieudonné (FC) en Marja Nijboer (NHL)

Sociaal werkers: Nynke Andringa (Amaryllis) en Senan Hubanic (Amaryllis)

Actieve bewoners: Vijf actieve bewoners die hun ervaringsdeskundigheid willen inzetten om medeburgers te ondersteunen

Ambtenaren: Jacob Jongejan, Gina Frans en Kim Reemer

Uitvalsbasis: Bewonersbedrijf Happy Return in het pand van de oude LTS aan de Nijlânsdyk (Amaryllis Zuidwest) – tevens hbo-leerbedrijf en mbo-praktijkroute

Open Lab: Elke woensdagmiddag om 15 uur

 

III. Met bewoners werken aan scharrelruimte

Focus: Het creëren van ruimte voor creatieve maatwerkoplossingen vanuit ‘ontschotte’ netwerken

Docent-onderzoekers: Marja Nijboer (NHL) en Susanne Dieudonné (FC)

Sociaal werkers: Linda Koelstra (Zienn), Klaske Helfrich (Zienn) en Miranda Tamminga (ZZP)

Actieve bewoners: Meerdere vrijwilligers en sociaal ondernemers in de maatschappelijke opvang

Ambtenaren: Anke Sinnema en Petronel Rietema

Uitvalsbasis: De nachtopvang van Zienn aan de Wirdumerpoort (Oostergoweg 1D)

Open Lab: Elke donderdagochtend om 11.30 uur

 

IV. Met bewoners werken aan co-creatie

Focus: Het ontwerpen van platforms voor participatieve medezeggenschap en co-creatie

Docent-onderzoekers: Ina Holtrop (Stenden) en Marike Scholten (FC)

Sociaal werker: Carla Wierenga (FSU) en Jannie Soepboer (Zorgbelang Fryslan)

Actieve bewoners: Bewoners die participeren in vertegenwoordigende organisaties als een wijkpanel, dorps(belang)commissie, huurderscommissie, burgercoöperatie, WMO-, jeugd of cliëntraad.

Ambtenaren: Daniel Appelo

Uitvalsbasis: De Kanselarij aan de Turkmarkt 11

Open Lab: Elke woensdagochtend om 11.30 uur