Scharrelruimte
Kansen
Mienskip
Co-creatie
Dirk Postma Dirk Postma

succesfactoren

blog:

Succesfactoren van burgerinitiatieven en de ondersteuning daarvan

24 januari, 2017 / Co-creatie

Studenten van Stenden Hogeschool maakten een filmpje over de succesfactoren van burgerinitiatieven. Daarbij hebben zij zich laten inspireren door Dorpsbelang Reduzum, waar maar liefst 9 op de 10 inwoners van Reduzum bij aangesloten is. Andere studenten tonen in een filmpje het verhaal van een burgerinitiatief dat dreigt te ontsporen. Daarnaast hebben de deelnemers aan Lab IV een inventarisatie gemaakt van de voorwaarden die zij van waarde vinden bij de ondersteuning van bewonersinitiatieven.

Om met dat laatste te beginnen: de tien voorwaarden aan de ondersteuning van bewonersinitaitieven:

  1. De leefsituatie en doelen van bewoners vormen het uitgangspunt.
  2. De regie en het eigenaarschap van het initiatief liggen bij bewoners.
  3. De ondersteunde bewonersinitiatieven zijn inclusief: iedereen mag meedoen!
  4. De ondersteunde bewonersinitiatieven zijn van toegevoegde waarde voor individuele bewoners en de wijk als geheel.
  5. De ondersteuning wordt geboden door professionals die aanspreekbaar zijn en situationeel kunnen schakelen tussen rollen.
  6. De ondersteuning draagt bij aan de zichtbaarheid van het initiatief voor (mogelijke) stakeholders, passend bij de aard en doelstellingen van het initiatief.
  7. De ondersteuning draagt bij aan wederkerigheid tussen overheid en burgers: geen inspraak zonder uitspraak!
  8. De ondersteuning biedt gelegenheid voor nieuwe ontmoetingen en uitwisseling tussen initiatieven.
  9. Kostenafwegingen zijn niet leidend in de keuzes rondom ondersteuning.
  10. De ondersteuning versterkt het gezamenlijke eigenaarschap: het initiatief wordt met anderen gedeeld.

Als elfde voorwaarde zouden we kunnen toevoegen dat alle professionals het filmpje over de succesfactoren van burgerinitiatieven van Stenden-studenten Jakko de Nekker, Eline Bijholt, Sanne Martens en Casper Meetsma moeten hebben gezien:

 

 

Deze voorwaarden zijn vooral van belang om te voorkomen dat burgerinitiatieven ontsporen – wat we in onze omgeving helaas ook zien. Stenden-studenten Marius Wiesner, Eva Dadak, Lichelle Haagsma en Jeanine Meems tonen in hun filmpje het verhaal van Froukje. Haar initiatief dreigt aan haar eigen succes ten onder te gaan:

 Reageer op dit artikel

Laat als eerste een reactie achter.

Abonneren op
avatar
wpDiscuz